Politika kvality, ochrany životního prostředí a BOZP

 

Nejvyšší hodnotou společnosti Cegelec a.s. je dlouhodobá služba zákazníkovi a jeho spokojenost, 
při současném šetrném přístupu k životnímu prostředí a jeho ochraně. Její dosažení vychází ze
stanovených cílů politiky jakosti a ochrany životního prostředí a determinuje základní zásady chování
společnosti v tomto vztahu. Společnost má zavedené systémy managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001a systému
managementu BOZP dle normy ČSN OHSAS 18001, environmentálního managementu podle normy
ČSN EN ISO 14001 pro oblasti: Vývoj, projektování, nakupování, výroba, montáž, zkoušení, uvádění do provozu, opravy a údržba
elektrického, elektronického a mechanického zařízení určeného pro trakční vozidla a pevná zařízení
elektrické trakce. Projektování, nakupování, dodávky, montáž, zkoušení, uvádění do provozu, opravy
a údržba silnoproudého a slaboproudého elektrického zařízení pro průmyslové, obchodní
a administrativní objekty Vrcholový management společnosti garantuje, že celý systém je řádně udržován a neustále zlepšován.
Veškerá organizace, řízení a činnost společnosti jsou se systémem managementu jakosti a životního
prostředí plně propojeny, přičemž hlavní důraz je kladen zejména na zajištění vysoké kvality
dodávaných produktů, řešení a služeb, řízení lidských zdrojů společnosti a prevence v oblasti životního
prostředí. Současně se vrcholový management zavazuje, že tento systém bude v neustálém souladu
s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky, ke kterým se organizace zavázala
a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům.Normy/Certifikáty

V měsíci dubnu 2015 proběhl úspěšně recertifikační audit integrovaného systému řízení dle norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001.